Başkan      Dr.Öğr.Üyesi İbrahim DURMUŞ

Üye            Öğr.Gör.Dr. Murat TEKBAŞ

Üye            Dr.Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin DEMİREL          

Üye          Dr.Öğr.Üyesi Selahattin KONAK         

Raportör   Yük.Sek. Ahmet KARADEMİR