Programın Amacı: Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine sahip , analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış ara elemanlar yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler: : İnsan Kaynakları programında okumak isteyenlerin iletişim yeteneği gelişmiş , insani ilişkileri iyi olan , ekip çalışmalarına yatkın , konuşma ve ikna yeteneğe sahip olmaları başarılarını artıracaktır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: İnsan Kaynakları programını bitirenlere Meslek Elamanı unvanı verilir. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları , İnsan kaynakları planlaması , insan kaynakları zemini ve seçimi,performans yönetimi , ücret ve maaş yönetimi , öneri ve ödül sistemini kurma , işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile eğitim planını yaparlar. 

Çalışma Alanları: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların insan kaynakları yönetimi , personel ve idari işler , endüstri ilişkileri ve eğitim birimlerinde görev alabilirler.İnsan Kaynakları yönetimi uygulamasına ilişkin hizmet ve danışmanlık vermek üzere bağımsız çalışabilirler. Özel istihdam bürolarında aktif görev alabilirler.