Programın Amacı: Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine sahip , analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış ara elemanlar yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler:  İnsan Kaynakları programında okumak isteyenlerin iletişim yeteneği gelişmiş , insani ilişkileri iyi olan , ekip çalışmalarına yatkın , konuşma ve ikna yeteneğe sahip olmaları başarılarını artıracaktır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: İnsan Kaynakları programını bitirenlere Meslek Elamanı unvanı verilir. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları , İnsan kaynakları planlaması , insan kaynakları zemini ve seçimi,performans yönetimi , ücret ve maaş yönetimi , öneri ve ödül sistemini kurma , işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile eğitim planını yaparlar.

Çalışma Alanları: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların insan kaynakları yönetimi , personel ve idari işler , endüstri ilişkileri ve eğitim birimlerinde görev alabilirler. İnsan Kaynakları yönetimi uygulamasına ilişkin hizmet ve danışmanlık vermek üzere bağımsız çalışabilirler. Özel istihdam bürolarında aktif görev alabilirler.

Programın Öğrenme Çıktıları
P1 İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip olmak.
P2 Eleştirel ve analitik düşünce becerisine sahip olmak
P3 İletişim ve bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
P4 Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak; ve uygulamalarını ödev, araştırma ve projelerde gerçekleştirmek
P5 İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri beraber kullanabilme yeteneğini edinmek
P6 Temel iş kavramlarını İnsan Kaynakları Yönetimi bakış açısı ile yorumlayabilmek
P7 Kaynak ve varlıkları bütçe, finans ve yasal hükümleri göz önünde bulundurarak, proje ve operasyonları planlama, uygulama ve denetim yetkinlikleri ile yönetmek; Kendini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olmak
P8 Sonuç odaklı çalışma yaklaşımını sürekli öğrenim anlayışı ile birleştirerek zenginleştirmek
P9 Gelişmiş sözlü ve yazılı iletişim, fikir ve bilgileri etkili sunma becerisine sahip olmak
P10 Takım çalışması, empati kurma ve dinleme becerilerine değer vererek farklı kültür ve eğitim geçmişine sahip kişiler ile çalışabilmek
P11 Sosyal, akademik ve mesleki etik değerlerin farkında olmak.
P12 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurabilmek.
23 Aralık 2015, Çarşamba 4082 kez görüntülendi