2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için Ünivesitemize başarıya göre yatay geçiş yolu ile başvurular online olarak onbasvuru.aku.edu.tr üzerinden, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre 09.07.2021 – 24.07.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız

Not: Başvuru Değerlendirme Takvimi ve Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları YÖK tarafından 09.07.2021 tarihinde yayımlanacak olup, başvurular bu tarih itibari ile alınmaya başlanacaktır.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi ve kontenjanlar aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Başvuru ve değerlendirme Takvimi (09.07.2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlandığında buradan ulaşılabilecektir)

Kurumiçi Lisans Programları Kontenjanları

Kurumiçi Önlisans Programları Kontenjanları

Kurumlararası Lisans ve Önlisans Programları Kontenjanları (09.07.2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlandığında buradan ulaşılabilecektir)

 

ÖNEMLİ – Online başvurusunu tamamlayan öğrenciler “Gerekli Belgeler”i Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Başarı Şartı – Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi, “Başvuru şartları ile ilgili genel hükümler” MADDE 8’in 5., 6. ve 7.fıkralarında belirtilmiştir.

*** Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yolu ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

*** 26.07.2021 tarihinden sonra ulaşan postalar dikkate alınmayacaktır.

*** Merkezi Yerleştirme Puanına (Ek Madde-1) göre yatay geçiş başvuruları Ağustos 2021 ayı içerisinde web adresinden duyurulacaktır

*** Başvuruda bulunulacak Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu iletişim bilgileri için tıklayınız.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

 

Belgeler Kurumlararası Kurumiçi
Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript)

X

X

Ders İçerikleri (İnternet bağlantısını gösteren yazı geçerlidir.)

X

X

ÖSYS/LYS/YKS Sonuç Belgesi (internet çıktısı) Yabancı Uyruklu Öğrenciler için YÖS Sonuç Belgesi (Doğrulama kodlu yada Onaylı)

X

X

Online Başvuru Belgesi (İnternet çıktısı)

X

X

 

Teslim edilen belgeler, öğrenci işleri tarafından eksikliği ve sistem üzerinden girilen bilgilerin doğrulukları kontrol edildikten sonra başvuru onayı verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. (“Başvuru Onay”ı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)Başvurusu reddedilen öğrenciler ret nedenlerine ilişkin sorunu gidermeleri durumunda takvim içerisinde kalmak koşulu ile yeniden başvuru yapabileceklerdir.Başvurusunu tamamlayan öğrencilerimiz Başvuru Onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında siteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

**** Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına, gerekli belgelerin yanı sıra geldiği programa özel yetenek sınavı ile yerleşmiş olduğu belge ve birimlerin belirleyeceği ek belge talep etme hakları da bulunmaktadır.

**** Yurtiçi Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrenciler başvurularını dilekçe ve gerekli belgeler ile Dekanlık/Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da posta yolu ile teslim edeceklerdir. (Yabancı Uyruklu Öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrenci başvurularında online başvuru şartı aranmayacaktır.)

**** Yurtdışı kontenjanı olan bölüm/programlara başvuru yapmak isteyenler, başvurularını dilekçe ve gerekli belgeler ile Dekanlık/Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da posta yolu ile teslim edeceklerdir. (Yurtdışı başvurularda online başvuru şartı aranmayacaktır.)

**** Yurtdışı kontenjanı olan bölüm/programlara başvuru yapmak isteyenlerin, başvuruları Yükseköğretim kurulu Başkanlığının belirlediği ilkelere ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.

**** Başvuru sisteminde yer alan “Mezun ve Sınıf Bilgisi” alanına öğrenciler başvuru yapacağı sınıf bilgisini girecekler. (Örneğin 2. sınıfı tamamlamış olan bir öğrenci bu alan 3 bilgisini girecektir.)

**** Online Başvuru belgesi (İnternet Çıktısı), Başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.

13 Temmuz 2021, Salı 245 kez görüntülendi