Başkan      Dr.Öğr.Üyesi İbrahim DURMUŞ

Üye            Dr.Öğr.Üyesi Esra CİĞERCİ

Üye            Dr.Öğr.Gör.Murat TEKBAŞ

Üye            Dr.Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin DEMİREL          

Üye          Dr.Öğr.Üyesi Selahattin KONAK         

Raportör   Yük.Sek. Ahmet KARADEMİR