Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan      Yrd.Doç.Dr. İbrahim DURMUŞ

Üye            Yrd.Doç.Dr. Esra CİĞERCİ

Üye            Yrd.Doç.Dr.Sevim Feyza ERDOĞMUŞ

Üye            Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin DEMİREL

Üye            Yrd.Doç.Dr. Selahattin KONAK         

Raportör   Yük.Sek. Ahmet KARADEMİR   

Hızlı Erişim