İşletme Yönetimi Bölümü

Programın Amacı: İşletme programı, kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesinde ihtiyaç duyulan ara elemanları yetiştirir. 

Gereken Nitelikler: İşletme programına girmek isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı olmaları gerekir. İşletme alanında başarı, duygu ve düşünceleri başkalarına aktarabilme ve yaratıcılık gibi kişilik özelliklerine sahip olmaya da bağlıdır. 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: İşletme programını bitirenler öğrenciler "Meslek Elemanı" unvanı almaya hak kazanırlar. İşletmeci çalıştığı kurumda, kurumun sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar, çalışmaları denetler. Mezunlar yönetim, üretim ve pazarlamada görev alabilirler. Destekleyici görev olarak da kurumun harcamalarını saptamada; muhasebe, araştırma, geliştirme ve halkla ilişkilerde görev yapabilirler. 

Çalışma Alanları: İşletme meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler yada varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler. Meslekte ilerleme yetenek ve bilginin başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır.

Hızlı Erişim