MİSYONUMUZ

Bilimsel ve teknolojik birikimi yerele taşıyarak, evrensel ölçütlerde nitelikli insan gücü yetiştirmek suretiyle, ulusal kalkınmanın akademik bir paydaşı olmaktır. Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşların gereksinmelerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve insanlığa hizmet etmektir.

VİZYONUMUZ

Evrensel değerlere vakıf aynı zamanda uluslararası rekabet ortamında ulusal çıkarları da gözetebilecek, ülke kalkınmasında yerelle ulusal arasında köprü olabilecek bilimsel ve teknik donanıma sahip nitelikli insan gücü yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmaktır.

 

BİRİM HEDEFLERİ

(Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı Çerçevesinde Belirlenmiş Hedefler)

1)- 2021-2022 Bahar Dönemi başlangıcına kadar Bayat Meslek Yüksekokulu tanıtım filmi hazırlayıp yüksekokul web sayfasında ve sosyal medya platformlarında yayınlamak.

2)- Mezun bilgi sistemi oluşturup, her sene kariyer sahibi bir mezunu davet ederek öğrencilere yönelik motive edici ve bilgilendirici etkinlik düzenlemek. (H.3.2.*)

3)- 2021 yılı sonuna kadar akran değerlendirme süreçlerini tamamlamak. (H.1.1.*)

4)- 2022-2023 Öğretim Yılına kadar Yüksekokul kütüphanesini mekân olarak yenileyip içerik olarak zenginleştirmek, öğrencilerin okul içinde ders çalışabileceği alanlar oluşturmak. (H.4.4.*)

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planındaki ilgili hedeflerle ilişkilendirilerek belirlenmiş hedeflerdir.

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

 

12 Kasım 2015, Perşembe 1166 kez görüntülendi