Misyonumuz

Bilimsel ve teknolojik birikimi yerele taşıyarak, evrensel ölçütlerde nitelikli insan gücü yetiştirmek suretiyle, ulusal kalkınmanın akademik bir paydaşı olmaktır. Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşların gereksinmelerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve insanlığa hizmet etmektir.

Vizyonumuz

Evrensel değerlere vakıf aynı zamanda uluslararası rekabet ortamında ulusal çıkarları da gözetebilecek, ülke kalkınmasında yerelle ulusal arasında köprü olabilecek bilimsel ve teknik donanıma sahip nitelikli insan gücü yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmaktır.

12 Kasım 2015, Perşembe 561 kez görüntülendi