Tekrar Edilen Derslere Devam Durumu Hakkında

Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin devamsızlıklar ve tekrar edilen dersler ile ilgili değişen maddesine istinaden, Bayat Meslek Yükseokulu,  Kurulu’nun 24.08.2017 tarih ve 2017/025/001 sayılı kararı gereği “Meslek Yüksekokulumuz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren teorik, uygulama ve teorik/uygulama olan derslerden devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak başarılı olamayan öğrenciler dersleri tekrar ederken devam şartı aranmaz” olarak kabul edilmiştir.

Hızlı Erişim